Bezpieczeństwo IT a bezpieczeństwo OT: Jakie są kluczowe różnice? 0
Bezpieczeństwo IT a bezpieczeństwo OT: Jakie są kluczowe różnice?

W miarę postępującej konwergencji IT i OT, wypełnienie luki między tymi dwiema dyscyplinami technologicznymi ma kluczowe znaczenie dla stworzenia kompleksowej strategii cyberbezpieczeństwa, która chroni zasoby cyfrowe i zabezpiecza infrastrukturę krytyczną.

 

Bezpieczeństwo OT i bezpieczeństwo IT są istotnymi aspektami tej strategii. Przyjrzyjmy się niektórym różnicom i podobieństwom między tymi dwoma podejściami do bezpieczeństwa.

 

Zakres i cel

 

Bezpieczeństwo IT


Kiedy większość ludzi myśli o cyberbezpieczeństwie, na myśl przychodzi bezpieczeństwo IT. Chroni ono systemy informatyczne organizacji - w tym sieci, serwery, komputery, urządzenia i dane biznesowe - przed złośliwymi działaniami, naruszeniami, nieautoryzowanym dostępem i innymi rodzajami cyberataków.

 

Celem bezpieczeństwa IT jest utrzymanie integralności danych przy jednoczesnej ochronie wrażliwych danych przedsiębiorstwa, zapewnienie poufności i powstrzymanie nieautoryzowanych użytkowników i urządzeń przed uzyskaniem dostępu do informacji korporacyjnych.

 

W IT krytyczne zagrożenia bezpieczeństwa często obejmują naruszenia danych, kradzież własności intelektualnej i inne incydenty bezpieczeństwa, które mogą prowadzić do strat finansowych, utraty reputacji lub problemów ze zgodnością z przepisami.

 

Bezpieczeństwo OT


W przeciwieństwie do zabezpieczania systemów korporacyjnych, bezpieczeństwo OT zabezpiecza przemysłowe systemy sterowania, takie jak systemy kontroli nadzorczej i akwizycji danych (SCADA). Chroni również fizyczne procesy i maszyny, które obsługują zakład.

 

Celem zabezpieczeń OT jest zapobieganie kwestiom związanym z cyberprzestrzenią, które mogą powodować zakłócenia operacyjne. Nieplanowane przestoje w środowisku przemysłowym mogą prowadzić do utraty produkcji, niedotrzymania terminów dostaw i nieefektywnego wykorzystania zasobów ludzkich.

 

Jego celem jest również zapobieganie zagrożeniom dla systemów bezpieczeństwa i kontroli, a także zakłóceniom podstawowych usług (takich jak woda, gaz i energia elektryczna) lub infrastruktury krytycznej, poprzez ochronę przed naruszeniami lub atakami, które mogą stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa, uszkodzenia sprzętu, szkody fizyczne lub zagrożenia dla środowiska. Mogą one wystąpić, gdy cyberataki manipulują ustawieniami lub procesami, ingerują w systemy lub powodują nieprawidłowe działanie sprzętu.

 

Technologia i środowisko

 

Bezpieczeństwo IT


Środowisko IT składa się zazwyczaj z urządzeń komputerowych ogólnego przeznaczenia, takich jak laptopy, komputery stacjonarne, drukarki, serwery, infrastruktura chmury, urządzenia mobilne i aplikacje internetowe. Można je znaleźć w niemal każdym biurze.

 

Wraz ze zmianą technologii i potrzeb, cykl życia tych urządzeń jest zazwyczaj krótki. Często są one aktualizowane lub wymieniane co kilka lat, gdy stają się przestarzałe, mniej wydajne lub bardziej podatne na zagrożenia bezpieczeństwa. Jako urządzenia gotowe, zwykle działają na popularnych systemach operacyjnych i można je łatwo wymienić.

 

Bezpieczeństwo OT


Środowisko OT obejmuje wyspecjalizowane urządzenia, takie jak czujniki, programowalne sterowniki logiczne (PLC), rozproszone systemy sterowania (DCS) i maszyny przemysłowe. Zamiast w biurach, te wytrzymałe urządzenia można znaleźć bezpośrednio na hali produkcyjnej, ponieważ wspierają one produktywność, monitorowanie i kontrolę.

 

Cykl życia systemów OT jest zwykle dłuższy niż cykl życia urządzeń i systemów IT. Systemy OT mogą być budowane specjalnie dla określonych aplikacji lub środowisk, działając na specjalistycznym oprogramowaniu i zastrzeżonych protokołach. W rezultacie nie są one modernizowane ani wymieniane tak często, jak sprzęt IT.

 

Operacje w czasie rzeczywistym mają kluczowe znaczenie w środowiskach OT, aby upewnić się, że zakład może ułatwić płynne procesy, dostosować się do zmieniających się warunków i wykryć anomalie lub niebezpieczne warunki - wszystko to przy jednoczesnym zachowaniu starszych systemów i zastrzeżonych protokołów.

 

Tolerancja ryzyka

 

Bezpieczeństwo IT


IT jest zwykle bardziej dynamiczne i szybciej reaguje na bezpośrednie zagrożenia poprzez regularne łatanie, aktualizacje oprogramowania i zarządzanie lukami w zabezpieczeniach. Są to powszechne praktyki IT mające na celu zmniejszenie ryzyka cyberataków.

 

Ponieważ środowiska IT zazwyczaj obejmują kilka podobnych typów urządzeń, ta sama poprawka lub aktualizacja może być często wdrażana na wielu maszynach jednocześnie. Można je również zaplanować w okresach przestoju biura, aby zminimalizować wpływ na produktywność.

 

Bezpieczeństwo OT


Na hali produkcyjnej bezpieczeństwo i niezawodność są najważniejsze. Do wszystkiego, co może potencjalnie wpłynąć na operacje, podchodzi się powoli i ostrożnie. Kroki często podejmowane w IT w celu zmniejszenia zagrożeń, takie jak natychmiastowe łatanie i uruchamianie aktualizacji, nie są tak przyspieszane w OT ze względu na ograniczenia, takie jak specjalistyczny sprzęt, starsze systemy i długie cykle życia.

 

Planowanie przestojów w celu zainstalowania poprawek lub aktualizacji może zakłócić krytyczne procesy, co może mieć negatywny wpływ na produkcję i bezpieczeństwo. Ponieważ OT nadaje priorytet produkcji i bezpieczeństwu fizycznemu, niektóre luki mogą pozostać niezałatane przez dłuższy czas, ponieważ zespoły oceniają złożoność, kompatybilność i możliwe konsekwencje.

 

Krajobraz regulacyjny

 

Bezpieczeństwo IT

W zależności od branży lub branży, środowiska IT często podlegają określonym standardom branżowym i przepisom dotyczącym ochrony danych. Weźmy pod uwagę Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), który reguluje praktyki bezpieczeństwa w zakresie obsługi danych kart kredytowych, lub Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) dla informacji zdrowotnych pacjentów i placówek opieki zdrowotnej. Brak zgodności może skutkować grzywnami i karami.

 

Bezpieczeństwo OT


Krytyczne branże, takie jak energetyka, produkcja, transport i usługi użyteczności publicznej, podlegają własnym przepisom i standardom bezpieczeństwa OT. Te wymogi zgodności często różnią się od tradycyjnych przepisów bezpieczeństwa IT, ponieważ priorytetowo traktują bezpieczeństwo, niezawodność i dostępność maszyn i procesów, mając na celu ochronę sprzętu i infrastruktury, a nie baz danych lub oprogramowania.

 

Ramy takie jak NIST Cybersecurity Framework SP 800-82 i IEC 62443 są wykorzystywane w niektórych branżach jako wytyczne dotyczące oceny ryzyka, kontroli bezpieczeństwa, reagowania na incydenty i obowiązków sprawozdawczych.

 

Umiejętności i wiedza specjalistyczna

 

Bezpieczeństwo IT

Specjaliści zajmujący się bezpieczeństwem IT wymagają dogłębnego zrozumienia takich zagadnień jak bezpieczeństwo sieci, ochrona punktów końcowych, bezpieczeństwo aplikacji i bezpieczeństwo danych. Ponieważ ściśle współpracują z danymi, sieciami i oprogramowaniem, ich wiedza polega na zwalczaniu tradycyjnych zagrożeń cybernetycznych, takich jak złośliwe oprogramowanie, phishing i nieautoryzowany dostęp.

 

Bezpieczeństwo OT


Specjaliści ds. bezpieczeństwa OT wymagają dogłębnego zrozumienia procesów przemysłowych, systemów SCADA i protokołów ICS. Ponieważ pracują oni z procesami fizycznymi i systemami przemysłowymi, muszą posiadać wiedzę specjalistyczną w zakresie zabezpieczania złożonych systemów fizycznych i ograniczania zagrożeń cybernetycznych dla sprzętu i infrastruktury.

 

 

Komentarze do wpisu (0)

Wersje językowe
Kategorie blog
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl